СПЕЦИАЛИЗИРАН САЙТ ЗА ДОГОВОРИ ЗА ОПРАШВАНЕ!

С оглед огромната роля на медоносните пчели в опрашването на различните ентомофилни култури, подвижното пчеларство се практикува във все-повече страни по света. Предлагането на информация в тази област, необходима за правилното планиране, координиране и обезпечаване по периоди и локации, с цел осигуряване на оптимално пчелоопрашване на ентомофилните растения, подкрепено с техническо ноу-хау, не само ще помогне да увеличите добивите на пчелни продукти, но и значително ще повиши качеството и плодородността на земеделските култури.
img

УВЕЛИЧЕНИЕ НА ДОБИВИТЕ ЧРЕЗ ПЧЕЛНО ОПРАШВАНЕ

Нашите съвети и предложение при сключване на договор
  • подобрява се жизнеспособността на семената и се стимулира тяхната способност за покълване;
  • израстват по-качествени, хранителни и ароматни плодове;
  • стимулира се по-бърз растеж на културите;
  • увеличава се броят и размерите на семената и плодовете;
  • увеличава се съдържанието на нектар в плодовете и на масло в маслодайните растения;
  • намалява преждевременното окапване и увреждане на плодовете; повишава тяхната устойчивост на различни заболявания;
  • повишава се теглото и размера на плодовете и размера на добива като цяло.
Онлайн договор между ПЧЕЛАР и ЗЕМЕДЕЛЕЦ! Повече
ж

Кой сме ние ?

img
ВАШИЯТ ДОВЕРЕН КОНТРАКТОР

Фирма ПроСервиз БГ ЕООД е основана през 1999 година. .

Ние се стремим към: - Високо качество на обслужване; - Професионализъм на услугите; - Задоволяване на взискателните нужди на клентите; - Навременна и компетентна консултация с цел максимална двустранна удовлетвореност; - Печелин когато клиента е доволен.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС ?

img

Офиса на фирмата и управленито на ПроСервиз БГ ЕООД се намират в гр.Стара Загора. Целите, които преследваме са да задоволим нуждите и потребностите на нашите клиенти в максимална степен установявайки трайни взаимоотношение и партньорствоНашите клиенти за мнгоо доволни от качеството на услугата !

img

Проверка на надежността на страните е гарант за качеството на съвместната работа

img

Избор от партньпр на регионален принцип . Най-доброто предложение .

  • img
    СПЕЦИАЛИЗИРАН САЙТ ЗА ДОГОВОРИ ЗА ОПРАШВАНЕ! Публикувано на 02-01-2019

ТЕХНОЛОГИЯ НА ОПРАШВАНЕТО!

Цветът на всяко едно растение, за да даде семе и плод, се нуждае да получи цветен прашец (мъжките полови клетки) свой или от цветовете на друго растение от същия вид. Попадането на цветния прашец върху близалцето на цвета се нарича опрашване. Прашниковите зрънца - едно или повече поникват, спускат се по тръбичката на близалцето до дъното на цвета, където се намира семепъпката (женската полова клетка) и се сливат - това се нарича оплождане. Получава се завръз, който започва да расте. Има два вида опрашване - самоопрашване и кръстосано опрашване. Самоопрашването е при растения с двуполови цветове - мъжките и женските части са в един цвят. Тук спадат пшеницата, ечемикът, ръжта, фасулът, доматите и други, но групата е малка. При кръстосано-опрашващите се растения върху цветовете им попада прашец от други растения на този вид. Тук спадат огромен брой различни видове растения. В този случаи прашецът се пренася чрез насекомите, вятъра, водата или птиците. Растенията, които се опрашват от насекомите, се наричат ентомофилни, а тези от вятъра анемофилни. Тези, които растат във водата, прашецът се пренася от нея и се наричат хидрофилни. В тропическите страни има растения, при които прашецът се пренася от дребни птици, колибри - дълги до 6 см и се наричат орнитофилни. Прашецът, който се нанася, трябва да бъде в достатъчно количество и от по-голям брой растения. Към насекомите, които извършват кръстосано опрашване, спадат голям брой диви видове и медоносната пчела. Те посещават цветовете за събиране на нектар и прашец, с което се хранят и същевременно извършват опрашването, като нанасят част от прашеца, който е натрупан по космиците по тялото им върху близалцето на цвета. В миналото дивите опрашители са съставлявали голям процент и извършвали огромна работа, но поради широката употреба на различни отровни препарати срещу болестите, неприятелите и плевелите по растенията техният брой силно намалява поради отравяне. В много райони на света изобщо не се срещат или само единични екземпляри, което е огромна загуба в много отношения. Засега основните опрашители, а в много райони и за много култури единствени са медоносните пчели. Може културата да се развива много добре и да е с нормален цъфтеж, но ако не се осигури пълно опрашване, добивът е незадоволителен. В течение на милиони години пчелите са се приспособили отлично към цветовете за събиране на нектар и прашец и същевременно за опрашването им. Пчелите притежават така нареченото цветопостоянство, т.е. посещават даден вид растение, докато цялата площ от него не прецъфти, и по този начин осигуряват опрашването. Пчелите могат да се дресират и да посещават по-масово и усилено даден вид растение. Те могат да бъдат откарани до дадена площ от цъфтящото растение в достатъчно количество и по време за нормално и пълно опрашване. Общата стойност на получаваните пчелни продукти - мед, восък, пчелно млечице, пчелна отрова и прополис, е съвсем незначителна спрямо стойността на добива на семена и плодове, която е над 100 пъти и повече и се отнася до всички страни. Ето какво казва световноизвестният учен Айнщайн за ролята на пчелите като опрашители: “Ако по някаква причина бъдат унищожени пчелите на Земята, най-много след 4 години ще загине цялото човечество.". Въпреки че пчелите са идеални опрашители на растенията, ние не бива да се отказваме от дивите опрашители, които са идеални в много отношения, а те са и халка в живата верига на природата. В това отношение се работи отдавна, да се отгледат изкуствено или да им се създават и поддържат такива условия, каквито те са имали в природата. В държавите с развито земеделие отдавна са изработени и се прилагат подробни и точни договори между собственика на културата и пчеларя за използването на пчелите за опрашване при определена такса за опрашване.

От в. Фермер

 

Нашият Тим

Професионалисти в работата.
Евден Николов

Евден Николов

Управител

Предприемач и професионален Пчелар

Жечко Жечков

Жечко Жечков

IT

MCP Microsoft Certified

Иван Здравков

Иван Здравков

Web Developer

Разработил десетки уеб приложения от световен мащаб

В какво сме най-добри

Предоставяне на услуги на обществото в различни дейности
98% Пчеларство
65% Търговия
84% Земеделие
98% Онлайн Услуги
65% Оптимизация
84% Препоръки