Пчелари

проверка в регистрите

Всички регистрирани пчелари са сертифицирани и проверени .

  • img
    Пчелари Публикувано на 02-01-2019

Информация за полезността от регистрация на ПЧЕЛАРЯ ! Бързо , лесно и удобно ! Гарантирана актуална информация за законодателни изисквания по програми и проекти !

Функциоалността е в тестов период , моля опитайте по късно !

 

1. Регистрирайте Вашият пчелин или пчелини и декларирайте броя пчелни семейства, които бихте осигурили на други заинтересовани лица с цел опрашване, ако желаете да станете част от националната мрежа за опрашване на земеделски култури.

2. С настоящата регистрация Вие ще имате допълнителна възможност да получавате доход за пчеларската си дейност в случай, че имате официално регистрирани минимум 20 броя пчелни семейства в регистъра на животновъдните обекти на Българска агенция по безопасност на храните в района в който са локализирани Вашите пчелни семейства.

3. Приъединявайки се като регистрирано лице в нашето специализирано WEB приложение с Вас може да бъде сключен договор за услуга опрашване със заинтересована страна – земделски производител (АРЕНДАТОР) или друг (ПО ДОГОВАРЯНЕ).

4. Необходимо е направите няколко стъпки за да се регистрирате успешно в нашия специализиран УЕБ сайт.