Полезно от нашия Blog

Всичко, което трябва да знаете за...

Опрашването като процес.

Jan 2019

"Опрашването е най-съществената дейност, която извършват пчелите.Определението "медоносна пчела" е неправилно защото акцентът се поставя върху събирането на нектар и преработването му в мед, който хората употребяват като храна и лекарсктво. За опрашването много малко се говори и още по-малко се знае. Няк...

Опрашване - повишаване ефективността от пчелоопрашването

Jan 2019

Опрашване - повишаване ефективността от пчелоопрашването Опрашването на ентомофилните растения е основната и най-важната роля, която изпълняват медоносните пчели. Крайният резултат на качественото опрашване зависи и от останалите не по-малко съществени елементи на осъществяваните агротехнически мероприятия от съот...

Пчелна Паша

Feb 2017

Пчелна паша се нарича съвкупността от всички видове растения(треви, храсти, дървета), от които пчелите събират нектар, прашец, а от някои и мана. В зависимост от времето през което цъфтят растенията, пашата се разделя на: ранно-пролетна •    кокиче-едно от най-ранно цъфтящите растения. Цъфт...

Факти за опрашителите от проекта STEP

Feb 2017

Опрашителите подпомагат продуктивността на стопанството Земните пчели са важни опрашители за много растителни култури.Опрашителите са крайно необходими за голям брой икономически значими селскостопански култури в Европа, най-вече заради тяхната роля в увеличаването на добивите и качеството на продукцията (виж по-дол...