За Опрашването

Всичко, което трябва да знаете за...

Факти за опрашителите от проекта STEP

Feb 2017,

Опрашителите подпомагат продуктивността на стопанството Земните пчели са важни опрашители за много растителни култури.Опрашителите са крайно необходими за голям брой икономически значими селскостопански култури в Европа, най-вече заради тяхната роля в увеличаването на добивите и качеството на продукцията (виж по-дол...

Опрашване - повишаване ефективността от пчелоопрашването

Jan 2019,

Опрашване - повишаване ефективността от пчелоопрашването Опрашването на ентомофилните растения е основната и най-важната роля, която изпълняват медоносните пчели. Крайният резултат на качественото опрашване зависи и от останалите не по-малко съществени елементи на осъществяваните агротехнически мероприятия от съот...

Опрашването като процес.

Jan 2019,

"Опрашването е най-съществената дейност, която извършват пчелите.Определението "медоносна пчела" е неправилно защото акцентът се поставя върху събирането на нектар и преработването му в мед, който хората употребяват като храна и лекарсктво. За опрашването много малко се говори и още по-малко се знае. Няк...