Новини и Събития

Всичко, което трябва да знаете за...

По 26 лева на декар ще се плаща за 51 вида медоносни култури, включително и за овощни дръвчета

Jan 2019

Земеделските производители, които сключат договори с пчелари или самите те отглеждат кошери, годишно ще получават по 129,48 евро на хектар (или близо 26 лева за декар), ако отглеждат медоносни култури. Това гласят промените в наредба 7, свързана с прилагането на мярка 10 „Агроекология и климат“ от програмат...

Пчелите се готвят за зимуване през лятото

Jan 2019

С преминаването на главната паша инстинктът за събиране на храна започва да отслабва, за сметка на инстинкта за опазване на складираните запаси. Значително се увеличават пчелите, охраняващи входа на кошера, които внимателно проверяват всяка пчела, доближаваща се до него. В поведението на пчелите се чувства повишена нер...

Най-медоносните растения в България

Jan 2019

Списък на най-медоносните растения в България. Количество мед от 1дка площ. 1.    Асклепиас (Аsclepias syriaca L.) - многогодишно градинско тревисто растение. Достига височина 1-1,5м. От корена се образуват много издънки и мястото бързо обраства. Цветовете му са дребни от розово до червено-кафяви на ц...

Пчелни кошери

Jan 2019

Пчелен кошер (beehive). Видове кошери Пчелен кошер се нарича жилището на пчелите, направено от човека, където те да живеят. Пчелните кошери биват неразборни и разборни. Неразборните са тези кошери, на които пчелните пити са прикрепени неподвижно към стените и вече не се използват. Наричат се още тръвна или тръвни. Р...

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7

Jan 2019

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ОТ 24 ФЕВРУАРИ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 10 "АГРОЕКОЛОГИЯ И КЛИМАТ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г. (обн. , ДВ. бр. 16 от 2015 г.; изм. бр. 59 от 2015 г.) § 1. В чл. 3 се създава т. 8: „8. подсигуряване...

Методи на пчеларстване и отглеждане на пчели

Dec 2017

В публикацията са споменати няколко метода за отглеждане на пчели, заслужаващи според автора внимание. Метод на Чайкин Пчеларят Чайкин се е грижил за пчелин във Ферган, като е създавал голямо количество пчели в семейства, които не са влизали в роево състояние. В днешно време този метод се използва като противорое...

Голямата значимост на опрашването от пчелите

Feb 2017

Пчелите играят важна и незаменима роля като опрашители в околната среда. Освен предоставянето на мед, прашец, восък и други ценни пчелни продукти, от решаващо значение е пчелното опрашване, благодарение на което, на нашата трапеза присъстват четири от пет храни, които употребяваме – маслодайни семена, ядки, бобов...