Онлайн Договор

за съвместна дейност

избор от оферти , бизнес контакти и търговски отношения

 • img
  Онлайн Договор Публикувано на 02-01-2019

Всеки регистриран потребител, ще получи фунционалност за сключване на различни договори онлайн, на база оферти от регистрирани потребители.

Механизма на договаряне е максимално улеснен:

 • харесвате вид оферта и правите предложение;
 • другата страна потвърждава предложението;
 • Proservice BG  контролира процеса за коректни данни;
 • заплащане на услугата по установените тарифи;
 • страните по договора го получават по електронен път;  
 • всяка от страните след получаване на договорите ги подписва едностранно и изпраща на другата страна; 
 • приклюване - изисква коректна оценка за страните от договора;
 • Proservice BG периодични проверява изпълнението на договорите от страните.

Позлвателите на сайта може да се запознят с ОБЩИ УСЛОВИЯ на сайта, както и с условията за конкретната УСЛУГА предлагана в сайта!